Tài Khoản Ngân Hàng

Bạn có thể chuyển khoản qua các ngân hàng Vietcombank

- Tài khoản VCB: 0421000485458 , Chủ tài khoản: Phạm Bá Đức, Chi nhánh Hùng Vương Quận 10, TP.HCM,

Bạn hãy ghi nội dung như sau khi chuyển khoản : Thanh toán hóa đơn HD-{Số hóa đơn} - và số điện thoại